Paliatīvās aprūpes pakalpojumi ģimenēm mājās ir pieejami 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā.

Bērnu paliatīvā aprūpe nodrošina kompleksu pieeju slimībai – hroniskas neizārstējamas slimības simptomu kontroli, psiholoģisku, sociālu un garīgu aprūpi.

Bērnu paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša aprūpe bērniem ar progresējošām hroniskām slimībām, kuriem radikālas ārstēšanas iespējas ir izsmeltas. Paliatīvā aprūpe ietver arī atbalstu ģimenei pēc bērna zaudēšanas – sērošanas periodā.

Bērnu paliatīvās aprūpes mērķi ir sekojoši:

  • uzlabot bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti, mazinot slimības izraisītās ciešanas;
  • piedāvāt visaptverošu atbalstu, kas palīdz bērnam dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgi līdz pat nāves brīdim;
  • slimības simptomu kontrole tādā līmenī, lai bērns varētu atrasties mājās kopā ar ģimeni, pēc iespējas mazinot atrašanās laiku slimnīcā;
  • piedāvāt pastāvīgu psihosociālu un garīgu atbalstu ģimenei bērna slimības laikā, nāves brīdī un pēc nāves – sērošanas laikā.