Profesionāļiem

Bērnu paliatīvās aprūpes speciālisti piedalījušies sešu brošūru/grāmatu latviešu valodā un četru krievu valodā izstrādē. Tās domātas gan profesionāļiem – pakalpojuma sniedzējiem, gan pacientiem un vecākiem. Uzņemtas piecas dokumentālas īsfilmas par bērnu paliatīvo aprūpi. Izveidotas četras mācību īsfilmas vecākiem un aprūpes veicējiem par specifisku paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi: “Nazogastrālās zondes ievietošana”, “Gastrostomas aprūpe” “Traheostomas aprūpe” un barošanas sūkņa lietošanas pamācība.

Noderīga informācija

Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas (reģistrētas NVD 15.05.2013., Nr. KV 04 – 2013)
Eiropas bērnu paliatīvās aprūpes standarti Angliski
White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe. White paper_EAPC
“The Facts” Palliative Care for infants, children and young people. The Facts
Ministru padomes rekomendācijas Rec (2003) 24 Eiropas Padomes dalībvalstīm par paliatīvās aprūpes organizāciju. ReccCE-Latvian

Noderīgas saites

Gastrostomas aprūpe bērnu paliatīvajā aprūpē: http://www.youtube.com/watch?v=_DWon7RKAOk
Traheostomas aprūpe bērnu paliatīvajā aprūpē: http://www.youtube.com/watch?v=4Zr9ed26gU4
Nazogastrālās zondes ievietošana: http://www.youtube.com/watch?v=nCxIych5axs
Barošanas sūkņa lietošanas pamācība: http://www.youtube.com/watch?v=BumlFu4RbG8
International Association for Hospice and Palliative Care: http://hospicecare.com/home/
European Association for Palliative Care: http://www.eapcnet.eu/
Children’s Hospice International: http://www.chionline.org/
International children’s palliative care network: http://www.icpcn.org.uk/