Biedrības mērķis ir attīstīt un ieviest praksē vienotus paliatīvās aprūpes principus Latvijā, atbalstīt neizārstējami slimos bērnus un viņu ģimenes locekļus, informēt sabiedrību par paliatīvo aprūpi.

Biedrības uzdevumi ir:

  • veidot atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās ir bērni ar neizārstējamām, progresējošām slimībām
  • izglītot un informēt sabiedrību, ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas un sociālās aprūpes jomā strādājošos par bērnu paliatīvās aprūpes būtību, mērķiem un aprūpes metodēm
  • iesaistīt sabiedrību pasākumos bērnu paliatīvās aprūpes atbalstam
  • sekmēt paliatīvā aprūpē esošo ģimeņu integrāciju sabiedrībā
  • nodrošināt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus mājās  paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem saskaņā ar Labklājības ministrijas deleģējumu.

Savu mērķu sasniegšanai un īstenošanai Biedrība izstrādā un piedalās dažādos projektos, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām institūcijām un organizācijām.