Jau vairāk kā 20 gadus Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība risina jautājumus, kuri saistīti ar bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību Latvijā.

Biedrība dibināta 1998.gadā un tās darbību nosaka statūti .

Biedrība sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu  ir izveidojusi bērnu paliatīvās aprūpes modeli, kur pakalpojumus sniedz starpdisciplināra speciālistu komanda, kuras sastāvā vienoti strādā ārsts, medicīnas māsa, sociālais darbinieks, kapelāns un psihologs.

Biedrībai deleģēts valsts pārvaldes uzdevums nodrošināt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus mājās  paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem. Pakalpoju sniedz Biedrības sociālie darbinieki un kapelāni saskaņā ar MK noteikumiem Nr.766  “Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem” https://likumi.lv/ta/id/296009-noteikumi-par-psihosocialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-paliativa-aprupe-esosiem-berniem-un-vinu-gimenes-locekliem

Biedrība aktīvi darbojas jomas normatīvo un politikas plānošanas dokumentu izstrādē un speciālistu izglītošanā.

Kas ir Duka?

DUKA ir zīmola nosaukums, kurš apvieno un raksturo ģimenes, profesionāļus, atbalstītājus.

Biedrības duka ir:

Īpašo bērnu vecāki – Mūs iedvesmo viņu spēja katru dienu celties un rast spēku ikdienas izaicinājumos.
Speciālistu komanda-Mūs iedvesmo bērnu paliatīvās aprūpes komandas darbs 24h dienā, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā!
Mūsu atbalstītāji-Mūs iedvesmo līdzcilvēku atbalsts, kuri ir klātesoši cauri laikam.

Foto