Uzbūvēsim

kopā

Multifuncionālo aprūpes un atbalsta centru

Vietu, kurā satikties, būt saprastiem un gaidītiem, saņemt profesionālu aprūpi, rehabilitāciju, psiholoģisko atbalstu ģimenei, vecākiem vai aprūpētājiem iegūt pāris atslodzes stundu. Plānotie pakalpojumi - dienas centra pakalpojumi, atelpas brīdis ģimenēm, funkcionālo stāvokli uzturoša rehabilitācija, bērna dzīves pēdējo dienu aprūpe maksimāli mājas apstākļiem pietuvinātā vidē, atbalsta grupas vecākiem, brāļiem un māsām, t. sk., pēc bērna nāves sērošanas periodā, izglītības centrs dažādu nozaru speciālistiem.

Pavairo

spēku!

Diendienā atbalstot ģimenes, pamanām to, kas palīdzētu būtiski uzlabot šo bērnu, vecāku, brāļu, māsu, tuvinieku un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Zemāk variet iepazīties ar aktuālajiem projektiem. Būsim pateicīgi par iespēju atbalstīt kādu no šīm iecerēm.

Dukas stāsti

Marika Ģederte
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības patronese, Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas dibinātāja,
“Esmu par līdzsvaru ģimenē, jo tikai stipras mammas un stipri tēti spēj palīdzēt bērniem. Ja mēs varam radīt šos patīkamos mirkļus, kas spēj viņus uzmundrināt kaut uz īsu brīdi, tas ir ļoti, ļoti daudz. Ikviens bērns ir mīlams, tiesīgs uz bērnību. Atbalstīsim un padosim roku tiem, kuriem šī palīdzība ļoti, ļoti ir nepieciešama."
Ronelda Kapadona (Ronelda Capadona)
Starptautiskā Latvijas skola (International School of Latvia)
"Viena no mūsu pamatvērtībām ir rūpes, tostarp atbalsta sniegšana apkārtējiem cilvēkiem, un rūpes par tiem, kuri paši par sevi nespēj parūpēties. Dāvanu pasniegšana mūs bagātina. Mūsu bērni uzaug, jūtot uzmundrinājumu un iedrošinājumu dalīties. Esmu tik pateicīga mūsu ģimenēm, bērniem un skolotājiem par ieguldījumu un šīs programmas turpināšanu jau 22. gadu"
Marita Amrita Linuža
Brīvprātīgā
"Sabiedrība var atbalstīt bērnu paliatīvās aprūpes ģimenes ar savu pozitīvo attieksmi, nebaidoties, bet iesaistoties. Būt atvērtākiem, iekļaujošākiem. Padomāt, kā katrs varam iesaistīties, kā mēs katrs varam izdarīt ko labu otram."